بروزترین قیمت دلار در ایران | قیمت واقعی دلار امروز تهران | قیمت یورو و لیر و درهم و ارز | جایی نو | جایینو

بروزترین قیمت دلار در ایران | قیمت واقعی دلار امروز تهران | قیمت یورو و لیر و درهم و ارز

در این صفحه قیمت دلار و یورو و لیتر ترکیه و پوند و درهم امارات و دلار و کانادا اعلام بصورت روزانه می شود 

 

قیمت دلار و یورو و لیر ترکیه و درهم امارات

 

1398-03-12
17:49:06

گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
13,450تومان

قیمت یورو
15150

قیمت پوند انگلستان
17200

قیمت دلار کانادا
10200

قیمت دلار استرالیا
9500

قیمت فرانک سوییس
13600

قیمت یوان چین
1980

قیمت درهم امارات
3700

قیمت لیر ترکیه
2400

1398-03-11
17:49:41
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
13,800تومان

قیمت یورو
15500

قیمت پوند انگلستان
17400

قیمت دلار کانادا
10400

قیمت دلار استرالیا
9600

قیمت فرانک سوییس
13800

قیمت یوان چین
2000

قیمت درهم امارات
3760

قیمت لیر ترکیه
2420

1398-03-09
14:48:20
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
13,800تومان

قیمت یورو
15500

قیمت پوند انگلستان
17450

قیمت دلار کانادا
10300

قیمت دلار استرالیا
9600

قیمت فرانک سوییس
13700

قیمت یوان چین
2000

قیمت درهم امارات
3760

قیمت لیر ترکیه
2350

1398-03-08
17:46:56
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
13,750تومان

قیمت یورو
15400

قیمت پوند انگلستان
17400

قیمت دلار کانادا
10600

قیمت دلار استرالیا
9700

قیمت فرانک سوییس
13700

قیمت یوان چین
1990

قیمت درهم امارات
3750

قیمت لیر ترکیه
2330

1398-03-07
17:48:47
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
13,800تومان

قیمت یورو
15700

قیمت پوند انگلستان
17500

قیمت دلار کانادا
10500

قیمت دلار استرالیا
9800

قیمت فرانک سوییس
13800

قیمت یوان چین
2000

قیمت درهم امارات
3760

قیمت لیر ترکیه
2350

1398-03-05
17:49:18
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
14,200تومان

قیمت یورو
15950

قیمت پوند انگلستان
18000

قیمت دلار کانادا
10700

قیمت دلار استرالیا
9800

قیمت فرانک سوییس
14150

قیمت یوان چین
2060

قیمت درهم امارات
3870

قیمت لیر ترکیه
2380

1398-03-04
17:48:34
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
14,200تومان

قیمت یورو
16000

قیمت پوند انگلستان
18100

قیمت دلار کانادا
10600

قیمت دلار استرالیا
9850

قیمت فرانک سوییس
14150

قیمت یوان چین
2060

قیمت درهم امارات
3870

قیمت لیر ترکیه
2400

1398-03-02
14:42:33
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
14,250تومان

قیمت یورو
15950

قیمت پوند انگلستان
18000

قیمت دلار کانادا
10700

قیمت دلار استرالیا
9800

قیمت فرانک سوییس
14150

قیمت یوان چین
2070

قیمت درهم امارات
3900

قیمت لیر ترکیه
2400

1398-03-01
17:46:56
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
14,450تومان

قیمت یورو
16200

قیمت پوند انگلستان
18300

قیمت دلار کانادا
10900

قیمت دلار استرالیا
10000

قیمت فرانک سوییس
14350

قیمت یوان چین
2100

قیمت درهم امارات
3940

قیمت لیر ترکیه
2420

1398-02-31
17:49:06
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
14,300تومان

قیمت یورو
16000

قیمت پوند انگلستان
18200

قیمت دلار کانادا
10800

قیمت دلار استرالیا
9850

قیمت فرانک سوییس
14150

قیمت یوان چین
2070

قیمت درهم امارات
3900

قیمت لیر ترکیه
2400

1398-02-30
17:46:51
گزارش قیمت انواع ارز در بازار ایران

قیمت دلار
14,100تومان

قیمت یورو
15800

قیمت پوند انگلستان
18000

قیمت دلار کانادا
10600

قیمت دلار استرالیا
9750

قیمت فرانک سوییس
13850

قیمت یوان چین
2040

قیمت درهم امارات
3840

قیمت لیر ترکیه
2370

دربارۀ جایینو

وبلاگ جایی نو شامل مقالات راهنمای خرید و در زمینه تبلیغات و بازاریابی و املاک و سبک زندگی و موفقیت و روانشناسی ثروت می باشد