چهارشنبه , 30 سپتامبر 2020
خانهمقالات مفیدبهترین نوع و مدل لوله بخاری فلزی و طرح دار و رنگی و فنری و سفید و ارزان با قیمت

بهترین نوع و مدل لوله بخاری فلزی و طرح دار و رنگی و فنری و سفید و ارزان با قیمت

در این مطلب به معرفی پرفروش ترین و بهترین نوع و مدل لوله بخاری فلزی و طرح دار و رنگی و فنری و سفید و ارزان موجود در بازار ایران با قیمت و مشخصات با امکان خرید اینترنتی و آنلاین می پردازیم :

لوله بخاری مدل N50

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
200 گرم
ابعاد
10*10*30 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
15*15*35 سانتی‌متر
سایر توضیحات
لوله بخاری 50 سانتی متری
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

اولین و تنها لوله بخاری تزئینی ایران لوله بخاری ها با طرح های متنوع و زیبا دارای ثبات رنگ و طرح ، در برابر حرارت لوله های خام با لعاب مشکی پوشش داده و سپس وارد کوره و با دمای ۸۵۰ سانتیگراد پخته میشوند.و پس از نصب طرحهای مختلف مجددا وارد کوره و با دمای ۷۵۰ سانتیگراد حرارت دیده که طرح مورد نظر با لعاب ضمیمه ممذوج میشود . به دلیل استفاده از لعاب به عنوان پوشش خارجی هیچگونه سوختگی, تغییر رنگ ویا از بین رفتن طرح وجود نداشته و همواره شفافیت و براقی ظاهری لوله حفظ میشود . و در زمان استفاده بویی از سوختگی به مشام نمیرسد و سطح آنرا میتوان براحتی تمیز کرد.

لوله بخاری کد T50

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
500 گرم
ابعاد
10*10*50 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
15*15*55 سانتی‌متر
سایر توضیحات
لوله بخاری 50 سانتی متری
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری مدل N100 مجموعه 4 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
600 گرم
ابعاد
50*20*20 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
55*25*25 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 2 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه2 عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری کد T200 مجموعه 6 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
2600 گرم
ابعاد
35*45*50 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
40*50*55 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 4 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه 2عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری مدل P25

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
100 گرم
ابعاد
10*10*25 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
15*15*30 سانتی‌متر
سایر توضیحات
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
دارای پوشش لعابی
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن 25 سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری کد TZ50 مجموعه 3 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
1100 گرم
ابعاد
20*20*50 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
23*23*55 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل یک عدد لوله بخاری 50 سانتی متری به همراه 2 عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری مدل N125 مجموعه 5 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
700 گرم
ابعاد
50*20*25 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
55*30*30 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 2عدد لوله 50 سانتی متری و یک عدد لوله 25 سانتیمتری به همراه 2 عدد زانویی می باشد.
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری مدل N175 مجموعه 6 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
900 گرم
ابعاد
50*20*30 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
55*25*35 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 3عدد لوله 50 سانتی متری و یک عدد لوله 25 سانتیمتری به همراه 2 عدد زانویی می باشد.
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری کدH200 مجموعه 6 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
1000 گرم
ابعاد
30*20*50 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
35*25*55 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 4 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه 2 عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری ها با طرح های متنوع و زیبا دارای ثبات رنگ و طرح در برابر حرارت میباشد لوله های خام با لعاب مشکی پوشش داده و سپس وارد کوره و با دمای ۸۵۰ سانتیگراد پخته میشوند.و پس از نصب طرحهای مختلف مجددا وارد کوره و با دمای ۷۵۰ سانتیگراد حرارت دیده که طرح مورد نظر با لعاب ضمیمه ممذوج میشود . به دلیل استفاده از لعاب به عنوان پوشش خارجی هیچگونه سوختگی, تغییر رنگ ویا از بین رفتن طرح وجود نداشته و همواره شفافیت و براقی ظاهری لوله حفظ میشود . و در زمان استفاده بویی از سوختگی به مشام نمیرسد و سطح آنرا میتوان براحتی تمیز کرد.

لوله بخاری کد T150 مجموعه 5 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
2100 گرم
ابعاد
30*25*50 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
35*30*55 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 3 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه2 عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری مدل N150 مجموعه 5 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
800 گرم
ابعاد
50*20*25 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
55*25*35 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 3 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه2 عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری کد T100 مجموعه 4 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
1800 گرم
ابعاد
20*20*50 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
22*22*55 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 2 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه2 عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری کد SH200 مجموعه 6 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
2500 گرم
ابعاد
50*40*30 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
55*50*40 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 4 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه 2عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری کد G200 مجموعه 6 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
2600 گرم
ابعاد
35*45*50 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
40*50*55 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 4 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه 2عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

لوله بخاری کد G100 مجموعه 4 عددی

مشاهدۀ قیمت لوله بخاری

وزن
1600 گرم
ابعاد
50*20*20 سانتی‌متر
ابعاد بسته‌بندی
55*22*22 سانتی‌متر
سایر توضیحات
مجموعه شامل 2 عدد لوله 50 سانتی متری به همراه2 عدد زانویی می باشد
دارای پوشش لعابی
ورق مورد استفاده از نوع روغنی و به ضخامت 0.4میلی متر
قطر لوله ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۵۰ سانتی متر
مقاوم در برابر حرارت
قابل شستشو
ضد خش

تا 80 درصد تخفیف

درباره‌ی جایینو

بلاگ جایینو | آموزش ترفند های خرید و فروش املاک , تبلیغات و بازاریابی , ثروت و موفقیت , دکوراسیون داخلی و فنگ شویی
انواع نوشیدنی در دیجی کالا